Bekijk profielpagina

Witte Weekmail - Verkiezingsspecial

Witte Weekmail - Kaag en Braassem
Witte Weekmail - Verkiezingsspecial
Door Witte Weekmail - Kaag en Braassem • Editie #12 • Bekijk online
Woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor zowel de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland. Deze verkiezingsspecial van de Witte Weekmail is er om je te wijzen op enkele manieren waarop je je stem kunt bepalen.
Om te beginnen is er een kleine introductie in wat er zoal besloten wordt door een provincie en waterschap. Omdat het voor het maken van een keuze misschien handig is om te weten wie er nu aan het roer staan, zijn de huidige partijen die het voor het zeggen hebben nog eens genoemd.
In deze editie vind je ook een overzicht van de vier mensen uit onze gemeente die deelnemen aan de verkiezingen. Weet je het nog steeds niet? Bekijk dan ook één van de stemhulpen en -adviezen die verschillende organisaties beschikbaar hebben gemaakt.

Wat doet de provincie
De provincie gaat over zaken die te klein zijn voor de landelijke regering, maar te groot voor onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan energieopwekking (locatie van windmolens, zonneparken, kerncentrales), bereikbaarheid (openbaar vervoer, N207, N445, en N446), scheepvaart (Does, Drecht, Ringvaart, Wetering), natuur- en milieuwetten. Ook controleren zij de begroting en jaarrekening van de gemeente. De Rijksoverheid heeft een volledig overzicht van de taken van een provincie. Omroep West heeft op eigen wijze een (video)overzicht gemaakt met de tien paradepaardjes van de provincie Zuid-Holland.
Bij deze verkiezingen is ook van belang om te weten dat de leden van de Provinciale Staten later dit jaar (27 mei) mogen stemmen wie er in de Eerste Kamer terecht komen.
In Zuid-Holland wonen meer mensen dan in welke andere provincie ook, 3,65 miljoen. Wij staan middenin de samenleving en zijn de verbindende schakel tussen mensen en wensen. Op professionele wijze verbinden de ambtelijke organisatie en haar gekozen bestuur droom en daad met het oog op resultaat: een bereikbare provincie met balans tussen welzijn en welvaart. Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. Wij verbinden mens met omgeving en verbinden wens met ruimte. De dynamiek van onze provincie en de complexe bestuurlijke opgave stellen hoge eisen aan de ambtelijke organisatie. Om die reden is het essentieel om gebruik te maken van onze eigen kracht: onze positie, ons netwerk en ons kennisniveau.
Locatie gemeente Kaag en Braassem in provincie Zuid-Holland.
Locatie gemeente Kaag en Braassem in provincie Zuid-Holland.
Wat doet het hoogheemraadschap
Waterschappen zijn ingedeeld per stroomgebied. Zo kan op een logische manier samengewerkt worden om te zorgen dat rivieren, dijken, en afwatering allemaal goed op elkaar aansluiten. Waterschappen regelen bijvoorbeeld de grondwaterstand (gericht op woningbouw of agrarisch gebruik), beheert dijken (onderhoud, controles, versterkingen), zuivert afvalwater en heeft iets te zeggen over natuurgebieden in en om het water. Ook hier heeft de Rijksoverheid weer een overzicht van de taken van een waterschap online staan.
Let op dat er in het bestuur van een waterschap ook leden zijn die afkomstig zijn van een belangengroep zoals agrariërs, eigenaren van natuurterreinen en bedrijven. Zij worden niet gekozen, maar benoemd door deze organisaties. De meerderheid van het bestuur wordt echter wel tijdens verkiezingen gekozen.
Rijnland ligt in het hart van de Randstad, tussen Amsterdam en Den Haag, met 1,3 miljoen inwoners. Hoewel het qua inwoners één van de grootste waterschappen is, behoort het qua oppervlakte tot de 6 kleinste. Het gebied kenmerkt zich door steden als Haarlem, Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer en door de Haarlemmermeer met de luchthaven Schiphol. Maar ook door de meer dan 200 polders en mooie veenweidegebieden in het Groene Hart en de unieke duingebieden langs de kust. Ook kent het gebied belangrijke Greenports zoals Boskoop, de Bollenstreek en Aalsmeer en niet in de laatste plaats prachtige watergebieden als de Kaag, de Westeinder en de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen. Sinds 1255 is Rijnland hier de waterbeheerder.
Locatie gemeente Kaag en Braassem in Hoogheemraadschap van Rijnland.
Locatie gemeente Kaag en Braassem in Hoogheemraadschap van Rijnland.
Waarom provincies en waterschappen?
De NOS heeft een video gemaakt over de fictieve nieuwe provincie Noordzeeland. In vijf minuten leggen ze uit wie wat bepaalt.
Wie is de baas van de 13e provincie van Nederland?
Wie is de baas van de 13e provincie van Nederland?
Wie waren de afgelopen jaren de baas?
Handig om te weten als je helemaal tevreden bent, wie hebben de afgelopen vier jaar aan de knoppen gezeten? Wellicht ben je van plan op één van deze partijen te stemmen? Of juist niet?
Huidig provinciebestuur
 • VVD (10)
 • D66 (7)
 • CDA (7)
 • SP (5)
Oppositiepartijen:
 • PVV (8)
 • PvdA (5)
 • SGP (3)
 • ChristenUnie (3)
 • GroenLinks (3)
 • Partij voor de Dieren (2)
 • 50PLUS (2)
Huidig waterschapsbestuur
 • VVD (4)
 • CDA (4)
 • Water Natuurlijk (3)
 • PvdA (3)
Oppositiepartijen:
 • Partij voor de Dieren (2)
 • ChristenUnie-SGP (2)
 • 50PLUS (1)
Lijsttrekkersdebatten
Op maandagavond 4 maart werd er in theater Castellum in Alphen aan den Rijn een lijsttrekkersdebat gehouden. Studio Alphen heeft dit live uitgezonden. Niet alle standpunten zijn behandeld, maar het geeft wel een kijkje in de motivatie en beweegredenen van de verschillende partijen.
Omroep West heeft ook een overzicht met alle lijsttrekkers voor de provinciale partijen online gezet.
Verkiezingsdebat: waar gaan we huizen bouwen?
Verkiezingsdebat: waar gaan we huizen bouwen?
Verkiezingsdebat: meer windmolens en zonneweides?
Verkiezingsdebat: meer windmolens en zonneweides?
Verkiezingsdebat: busbaan N207 open voor auto's?
Verkiezingsdebat: busbaan N207 open voor auto's?
Op 13 maart heeft ook een lijsttrekkersdebat plaatsgevonden voor het hoogheemraadschap, wat hier terug te luisteren is. Tevens heeft Rijnland een website geopend waarop alle lijsttrekkers per partij zich voorstellen.
Standpunten per partij
Heel wat leeswerk, maar als je twijfelt tussen twee of drie partijen is het de moeite waard om hun standpunten te bekijken. De meeste partijen hebben aparte standpunten voor de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen. Hieronder vind je links naar de standpunten van alle deelnemende partijen.
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Streekgenoten op stembiljet
Ben je van plan op één van de partijen te stemmen, maar wil je vooral iemand kiezen in de provincie of het waterschap die bij ons uit de buurt komt? Dit jaar zijn er een paar gemeentegenoten op de kieslijst te vinden. Sommige staan op een ‘onverkiesbare’ plek, maar als zij genoeg voorkeursstemmen krijgen is er alsnog een kans dat ze worden verkozen.
Aad Muller
50PLUS (3) - Rijnland
Anja de Rijk-de Jong
CDA (27) - Zuid-Holland
Carla van de Meerakker
Water Natuurlijk (6) - Rijnland
Karin van der Kaaden-van Klink
CDA (24) - Rijnland
Online stemhulpen
Als extra hulp om door de bomen het bos te zien, kan je gebruik maken van een online stemhulp. Er zijn een aantal verschillende te vinden. Helaas zijn sommige met hun stellingen en vragen vooral gericht op inwoners rond Den Haag en Rotterdam, omdat daar nu eenmaal de grootste groep mensen woont in onze provincie.
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Een andere manier is om af gaan op een derde partij die je vertrouwt. Vind jij bijvoorbeeld natuur belangrijk, kijk dan naar het stemadvies van Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland. Wil je weten welke partijen wat vinden over Schiphol? Aan de hand van een debat in Oegstgeest is een bondig overzicht tot stand gekomen. Vakbond FNV grijpt deze verkiezingen aan met het advies om te stemmen op een partij waar je ook landelijk op zou willen stemmen, omdat de Provinciale Staten samen bepalen wie er in de Eerste Kamer terecht komen. WOMEN Inc die de kansen van vrouwen in Nederland op verschillende manieren wil vergroten, geeft aan hoe je met strategisch stemmen invloed uit kunt oefenen.
Hoe je kunt stemmen
Je kan op woensdag 20 maart tussen 7:30 en 21:00 uur bij één van onderstaande stemlokalen aan de slag met het potlood. Neem je stempas en identiteitsbewijs mee (identiteitskaart of rijbewijs). Je identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Wil je in een andere gemeente stemmen? Vraag dan snel een kiezerspas aan. Je kunt ook iemand anders vragen om voor je te stemmen door een volmacht in te vullen. Let op dat je diegene dan wel een kopie van je identiteitsbewijs mee moet geven, dus maak even een foto met je telefoon of tablet en neem die ook mee.
 • Hoogmade
 • Gebouw De Drieluik: Kerkstraat 51
 • Kaag
 • Nederlands Hervormde Kerk Kaag: Julianalaan 7
 • Leimuiden
 • Het Spant: Larikslaan 20
 • De Ontmoeting: Dorpsstraat 49
 • Nieuwe Wetering
 • Clubgebouw Door Gunst Verkregen: Regenboogweg 106
 • Oud Ade
 • Brandweerkazerne Hertogspark: Oud Adeselaan 36, Rijpwetering
 • Oude Wetering
 • Huize Jacobus: Saskia van Uylenburchlaan 1
 • Rijnsaterwoude
 • Schoolhuis: Herenweg 22
 • Rijpwetering
 • Brandweerkazerne Hertogspark: Oud Adeselaan 36, Rijpwetering
 • Roelofarendsveen
 • Arendshorst: Kerkweg 2
 • Bonaventura College: Schoolbaan 1
 • Gemeentehuis: Westeinde 1
 • Gogherweide: Rembrandt van Rijnsingel 104
 • Basisschool De Roelevaer: Lupinestraat 2
 • Woubrugge
 • Gebouw Immanuel: Kerkstraat 1
 • Sportcafé Die Twee: Bateweg 78
Nepnieuws?
Let bij het bepalen van je stem vooral op wáár de info vandaan komt die je gebruikt om je mening te vormen. Ook bij deze aankomende verkiezingen zijn er al partijen met beloften geweest die een draai hebben gemaakt ten aanzien van het beleid dat zij de afgelopen vier jaar hebben gevoerd. Een andere visie ontwikkelen is prima, al is het wel goed om te weten dat een uitspraak niet alleen een lokkertje is, of dat een partij er ook echt mee aan de slag gaat de komende vier jaar.
De online tool PoliFLW is een voorbeeld waarbij het daadwerkelijke gedrag van politieke partijen inzichtelijk wordt gemaakt. Dit doen zij door alle tweets en overige social mediaberichten, persberichten, en overige beleidsdocumenten te verzamelen en doorzoekbaar te maken.
Als je specifiek naar iets op zoek bent, kan je ook via de site van de provincie alle door partijen ingediende moties bekijken om zo hun stemgedrag te achterhalen.
Waterschappen gaan rekeningpoepen invoeren
Tot slot
Op- en aanmerkingen over deze speciale editie kan je kwijt door te reageren op deze mail. Stuur deze mail ook gerust door naar anderen die nog niet weten óf ze gaan stemmen, of als ze nog niet weten op wie ze kunnen of willen stemmen.
Vond je deze editie leuk?
Witte Weekmail - Kaag en Braassem

Overzicht van berichten over inwoners van en uit de verschillende plaatsen in de gemeente Kaag en Braassem.

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen. Kortom, een selectie uit het nieuws dat je niet gemist mág hebben, én nieuws waarvan de kans groot is dat je het waarschijnlijk wél hebt gemist.

Titels, teksten en afbeeldingen zijn onderdeel van het citaat en ter verduidelijking van de originele berichten waarnaar wordt verwezen. De naam van de maker kan gevonden worden door de link te volgen.

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Witte Weekmail - Kaag en Braassem met Revue.
Samengesteld door Sjoerd van der Hoorn