Bekijk profielpagina

Witte Weekmail - 2020-16

Het jaarlijks gemekker is begonnen, de schapen lopen weer door Roelofarendsveen om de bermen kort te
Witte Weekmail - Kaag en Braassem
Witte Weekmail - 2020-16
Door Witte Weekmail - Kaag en Braassem • Editie #66 • Bekijk online
Het jaarlijks gemekker is begonnen, de schapen lopen weer door Roelofarendsveen om de bermen kort te houden! Overigens mekkerde er dit weekend ook iemand zonder rijbewijs, mét drank en met 120 km/uur door datzelfde dorp. Tot slot is het gemekker om de ondergrondse afvalcontainers die niet leeggehaald lijken te worden ook weer begonnen, waarbij politie, wethouders en gemeenteraadsleden vooral de vingers wijzen naar het verkeerde gebruik van deze containers door de inwoners zelf. Gelukkig doen inwoners het op andere vlakken wel weer goed.
Het goede weer de afgelopen dagen nodigde schijnbaar uit om allerlei dingen te maken. Zo is de molen naast museum Oud Alkemade opnieuw gerestaureerd, de verwilderde groenstrook langs de Akkerdistel in Oude Wetering omgetoverd tot paradijs en maakte een sloep water doordat een klepje in het wateruitlaatsysteem los zat. De politie heeft het niet zelf gemaakt, maar wel geprobeerd voor elke agent een nieuwe auto te vorderen.
Ondertussen eigent de gemeente alvast een stuk grond in de hoek van Rijpwetering met Nieuwe Wetering toe om later een bedrijventerrein neer te zetten. Of het er echt komt is nog de vraag, maar met deze actie zijn ze in ieder geval louche vastgoedinvesteerders te snel af. Ondernemers zijn blij dat de gemeente met investeringsplannen komt, maar sommige zijn ook wel teleurgesteld over de gekozen locatie. Al lijkt daar deels onder druk van de provincie voor te zijn gekozen.
Goed nieuws voor wie al zeventig jaar lang jaarlijks €27,23 of minder aan de gemeente betaalt, het lijkt er op dat het college het de moeite niet meer waard vindt om zulke bedragen nog in rekening te brengen. Hoe kleine attenties sommige mensen nog wél blij kunnen maken, blijkt uit de actie van het personeel van Tussen Kaag & Braassem dat noodgedwongen gesloten is. Zij doneerden hun paas-attenties aan het zorgpersoneel van huiskamer het Hof van Alkemade.

Sport
'Kai Verbij benaderd door Jumbo-Visma'
Klein nieuws
Wat betekent kousezaiker en vastenaevondzotje? Neerlandicus maakt woordenboek van het Rijnlands dialect
Schapen grazen bermen weer kaal
De molen naast museum Oud Alkemade opnieuw gerestaureerd
Dronebeelden Leimuiden ter hoogte van de Meerewijck (video)
Dronebeelden Leimuiden ter hoogte van de Meerewijck (video)
Bewoners van de Akkerdistel toveren een verwilderde groenstrook om in een paradijs
Hulpdiensten
Zonder rijbewijs, maar mét alcohol scheurt motorrijder met 120 km/u over Alkemadelaan
Verlaten plaats ongeval, bestuurder onder invloed
brandweerwoubrugge
Uitruk 2020 nr. 12 Donderdag 09-04-2020 16:46 uur: Vanmiddag zijn we gealarmeerd voor rookwolken gezien vanaf de N446/Doespolderwg in Hoogmade door een voorbijganger. Ter plaatse geen brand gevonden, wel stofwolken door werkzaamheden langs de provinciale weg.
brandweerwoubrugge
Uitruk 2020 nr. 13 Zondag 12-04-2020 02:57 uur: In de vroege nacht van eerste paasdag zijn we gealarmeerd voor het afhijsen van een patiënt een de Van Woudeweg in Woubrugge samen met de autoladder uit Alphen aan den Rijn.
Sloep maakt water
Rieke Zijlmans
@PolNieuwkoopKB Haha, tuurlijk! 1 auto per collega lijkt me heel logisch. Of denken jullie daar anders over?
Politiek en gemeentelijke zaken
College stelt locatie nieuw bedrijventerrein voor: Nieuwe Wetering/Rijpwetering
Ondernemersvoorman blij met plannen voor nieuw bedrijventerrein
Hans van van Wouwe
Bijzonder dat @KaagenBraassem nog steeds niet van plan is bedrijven te realiseren in #Woubrugge! Één van de grotere kernen maar geen bedrijventerrein. @Florissch hoe houden we Woubrugge leefbaar en scheppen we ruimte en kansen voor plaatselijke ondernemers? https://t.co/mdNUrvyJi6
Dorpshart op slot tijdens vernieuwslag
‘Milieueffectrapport voor aanpassingen A4 nog onvoldoende duidelijk’
Gemeente: gebruik ondergrondse verzamelcontainers
Hennie Wilthof
#leimuiden #kaagenbraassem #afval dumpen. Ik vraag mij af wat er in zijn/haar koppie omgaat? Waarschijnlijk helemaal NIETS. #waarom ? https://t.co/eEFwPorhDg
Yvonne Peters
Helaas weer asociaal gedrag. Jammer want echt heel veel inwoners, misschien wel meer dan 99%, doen het prima.
#schoonheelveilig
#diftar

@KaagenBraassem https://t.co/oP5JpUgnBB
Autoveer Kaageiland is wat Kaag en Braassem betreft niet langer zorgenkindje
Economie
Lang wachten op het witte goud
WOUBRUGGE - Food en wijn, asperges met Muller-Thurgau. (video)
WOUBRUGGE - Food en wijn, asperges met Muller-Thurgau. (video)
OUD ADE - Loonbedrijf Gebr van der Poel met de vlam in de pijp over de Westeinderplas. (video)
OUD ADE - Loonbedrijf Gebr van der Poel met de vlam in de pijp over de Westeinderplas. (video)
LEIMUIDEN - Review van de nieuwe Pulsar Digex N455 met restlicht richtkijker door Jachthuis Leimuiden. (video)
LEIMUIDEN - Review van de nieuwe Pulsar Digex N455 met restlicht richtkijker door Jachthuis Leimuiden. (video)
Coronavirus: Persoonlijke verhalen
Laatste groet voor Ineke de Jong
Burgemeester Van der Velde over overlijden coronapatiënt: ‘Het is heel triest’
Medewerkers Tussen Kaag en Braassem geven paas-attentie af aan zorgpersoneel
Yvanka en vriendin Lisanne zaten 25 dagen vast in Peru
Draaiorgel maakt dag met mooi weer nog mooier voor inwoners verpleeghuizen
Bewoners Woudsoord verrast met muziek vanaf pontje op Woudwetering
Coronavirus: Anderhalvemetersamenleving
Managers supermarkten blikken terug op hamsterwoede: ‘Ik heb de mázzel dat ik het druk heb’
Digitaal in contact met de Bibliotheek
Akkerbouwer Reinier ziet positieve kant van de coronacrisis: ‘Verduurzaming van de landbouw versnelt’
Hennie Wilthof
Vanavond toezichtdienst #corona binnen de gemeente #kaagenbraassem Geen excessen geconstateerd., behalve in de voetbalkooi bij De Kiem #roelofarendsveen Waren 12 12-minners aan het voetballen. De helft naar huis gestuurd.
College K&B op controle
’We zijn een gezond bedrijf, zes maanden zullen we ook wel overleven’
Haren kammen op 1,5 meter afstand ✅
Yvonne Peters
@Wesselman @KaagenBraassem Pont bij Paddegat vaart minimaal, pont Kaag heeft oa maatregelen genomen om afstand tot schipper te behouden. Ook van Lent heeft maatregelen genomen en instrueert grote groepen medewerkers die pont gebruiken. Zaterdag ga ik daar zelf aandacht vragen voor #SocialDistance.
Yvonne Peters
@Wesselman @KaagenBraassem Dat denk ik ook. Was de pont Oude Wetering nog vergeten. Die vaart ook nog, maar is veel minder druk.
Verschuur Watersport, ondernemer in coronatijd: Niet op vakantie, dan maar een boot kopen
Agenda
Murphy's Quiz Night online
Foxy Family Bingo
Raad de straat waar de camera staat
Herken jij deze straat?
Herken jij deze straat?
Woningaanbod
Sinds de vorige Witte Weekmail beschikbaar gekomen woningen:
Gemeentepagina
FlorisSchoonderwoerd
Ondernemers uit Kaag en Braassem kunnen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) nu aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis.

Meer info: https://t.co/2TOqL022f6
Vergaderkalender gemeenteraad
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders
 • Twee van de voor het parkeren van grote voertuigen aangewezen terreinen kunnen in verband met overlast en een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling niet als zodanig aangewezen blijven. Voor het DOSR- en Schoolbaanterrein is besloten deze aanwijzing in te trekken met ingang van 1 januari 2021 en hierop te handhaven.
 • Het coronavirus treft veel inwoners in onze gemeente. Speciale aandacht gaat uit naar onze kwetsbare inwoners. Denk hierbij aan inwoners die angstig of somber worden, mantelzorgers voor wie de zorg nu te zwaar gaat worden, inwoners met een psychische stoornis die de broodnodige structuur missen of kinderen voor wie thuis geen veilige basis (meer) is. Een groot deel van deze inwoners hebben wij, via onze partners, in beeld. Maar een deel is mogelijk niet in beeld. Daarom is een plan opgesteld met daarin acties om inwoners in een kwetsbare situatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen en waar nodig opvang/hulp te bieden. Geschetst is welke maatregelen al genomen zijn, welke risico’s er zijn en welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
 • In de AWR is een geheimhoudingsplicht opgenomen waardoor het verboden is voor de heffingsambtenaar om persoonlijke belastinggegevens bekend te maken. Hiervan kan het college ontheffing verlenen ten behoeve van medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem voor bepaalde situaties. Deze ontheffing wordt nu ook verleend aan de heffingsambtenaar van gemeente Alphen aan den Rijn.
 • De initiatiefnemers zijn voornemens om de verouderde bebouwing op het perceel Vennemeer 21 in Oud Ade – bestaande uit een woonboerderij, een voormalige varkensstal en drie garages – te slopen en drie levensloopbestendige woningen te realiseren. Het college neemt een positieve houding aan onder een aantal kanttekeningen.
 • Het college heeft in het kader van de reconstructie van de Herenweg Rijnsaterwoude fase 1b en 2 besloten in te stemmen met een selectie- c.q. aanbestedingsprocedure waarna een nationaal openbare aanbestedingsprocedure is gevoerd. Uit zes inschrijvingen is gekozen om de opdracht te gunnen aan Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V. conform de bij de aanbesteding horende contractstukken voor een bedrag van € 1.284.750 exclusief BTW onder voorbehoud van het aflopen van de Alcateltermijn op 14 april 2020.
 • MMO heeft de gemeente gevraagd om een extra bijdrage ten behoeve van de renovaties van haar velden. Aanleiding hiertoe is de capaciteitsbeperking die MMO ervaart door de afgelastingen van haar natuurgrasvelden bij regenval. De afgelopen periode is gekeken naar de exacte problematiek die MMO ervaart, en hebben wij ook gekeken naar de huidige situatie van MMO. Naar aanleiding van deze feiten is het college van mening dat er geen extra middelen van de gemeente noodzakelijk zijn, maar dat de reeds beschikbaar gestelde middelen (via de SBGB) kunnen voorzien in de behoefte.
 • Een aanvraag voor verlening van een gehandicaptenparkeerkaart is afgewezen. Na het aanleveren van nieuwe medische informatie is alsnog besloten om de kaart voor één jaar toe te kennen. Bezwaarmaker is vervolgens in bezwaar gegaan vanwege de afgegeven tijdsperiode. Het advies van de hoorcommissie is om het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college wordt voorgesteld contrair te gaan aan het advies van de hoorcommissie en een gehandicaptenparkeerkaart toe te kennen voor de duur van vijf jaar, wat nu dan ook is besloten.
Bekendmakingen en vergunningsaanvragen
 • Kaag - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van een steiger bij de ingang van de jachthaven, Julianalaan 72a te Kaag
 • Oude Wetering - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een tijdelijke uitweg voor ontsluiting van een bouwplaats, Meerkreuk te Oude Wetering nabij 2
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een vlonder/steiger, Smaragd 15 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het afwijken van de regels ruimtelijke ordening, Veenderveld 43 d te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Publicatie watervergunning 2020-004878 het dempen van een overige watergang aan het Zuideinde 24 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Publicatie watervergunning 2020-007373 het aanbrengen en tijdelijk hebben van een dam met duikers aan de Noordkade 17 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) elektrisch laden op de Europaweg te Roelofarendsveen
 • Woubrugge - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel, Witte Klaver 5 te Woubrugge
 • Woubrugge - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een logies in plaats van de huidige berging, Bateweg 1 te Woubrugge
 • Woubrugge - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het aanleggen van een uitweg, Vierambachtsweg 57 te Woubrugge
 • Woubrugge - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Woudsedijk-Zuid 22 te Woubrugge
 • Gemeente - Aanwijzingsbesluit verboden gebied bollenvelden
 • Gemeente - Aanwijzingsbesluit verboden gebied parkeerterreinen
 • Gemeente - Besluit vaststellen Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016).
 • Gemeente - Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2020-2024
 • Gemeente - Rechtbank Den Haag; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen
 • Gemeente - Wijzigingsplan Zuideinde 24 Roelofandsveen
 • Gemeente - Besluit wijziging Algemene voorwaarden voor leveringen en diensten Kaag en Braassem.
Tot slot
De straat deze week is de Galgekade in Roelofarendsveen. Heb je een idee voor de straat van volgende week, laat het dan weten!
Op- en aanmerkingen over de editie van deze week kan je zoals altijd ook gewoon weer kwijt door te reageren op deze mail.
Hoe vond je deze editie?
Witte Weekmail - Kaag en Braassem

Overzicht van berichten over inwoners van en uit de verschillende plaatsen in de gemeente Kaag en Braassem.

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen. Kortom, een selectie uit het nieuws dat je niet gemist mág hebben, én nieuws waarvan de kans groot is dat je het waarschijnlijk wél hebt gemist.

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Witte Weekmail - Kaag en Braassem met Revue.
Samengesteld door Sjoerd van der Hoorn