Bekijk profielpagina

Witte Weekmail - 2019-41

Deze week lijkt het begin te worden van het "tijdperk van de inspraak". Kwamen vorige week nog omwone
Witte Weekmail - Kaag en Braassem
Witte Weekmail - 2019-41
Door Witte Weekmail - Kaag en Braassem • Editie #40 • Bekijk online
Deze week lijkt het begin te worden van het “tijdperk van de inspraak”. Kwamen vorige week nog omwonenden van de Tulpensteiger in protest en startten zij een bewonersbelangengroep omdat zij vonden dat ze niet over de plannen geïnformeerd waren, deze week nodigt de gemeente iedere inwoner uit voor een inwonerspanel met een mooie promotievideo waar onder andere Kai Verbij aan mee heeft gewerkt. Volgens een Nieuw-Zeelandse journalist van de Guardian hebben supermarktcaissières in Roelofarendsveen trouwens helemaal geen behoeft om mee te praten.
Tot augustus hebben 1.449 mensen zich ingeschreven voor Bekendmakingen over uw buurt. Meld je hier ook voor aan als je een mail wilt ontvangen wanneer er een vergunningsaanvraag in jouw buurt is gedaan, of lees deze onderaan de Witte Weekmail.
De bouw van een gezondheidscentrum in Leimuiden is stil komen te liggen door steeds verder verzwarende eisen en beperkingen. In Hoogmade komt de bus niet stil te liggen maar gaat deze juist sneller. Arriva slaat het dorp namelijk voortaan over en stopt alleen nog op de provinciale weg. Het oude gemeentehuis in Rijnsaterwoude wordt omgebouwd tot school, maar kinderen zullen met de bus naar andere dorpen moeten om te sporten want de benodigde 400.000 euro voor een gymzaal is niet meegenomen in de begroting.
Het zou wel makkelijk zijn als de gemeente onbeperkt geld had. Zondag 20 oktober is de eerste aflevering van HARKUM te zien bij NPO3; een serie over een fictieve gemeente die 700 miljoen winst heeft gemaakt door een illegale belegging en uit gekkigheid niet meer weet wat het er mee moet en de eerste gemeente in de ruimte wilt worden. De serie is eerder dit jaar deels in Rijnsaterwoude opgenomen. Wie het megalomane verhaal van Harkum een parallel vindt vertonen met de Braassemerlandplannen van vlak voor de fusie tussen Alkemade en Jacobswoude kan zijn of haar hart ophalen; hoewel Samen voor Kaag en Braassem opperde na te denken of we met een andere gemeente samen moeten gaan, hebben zowel PRO Kaag en Braassem en de lokale CDA afdeling al aangegeven dit zeker niet te willen.
In Woubrugge werden zaterdag acteurs ingezet voor een grote politieoefening. Brandweerman Casper vertelt uitgebreid over zijn opleiding tot bevelvoerder en nodigt iedereen uit zijn collega te worden. Deze week had je bijvoorbeeld een brand in een boot op ’t droge kunnen blussen of mogen helpen een gaslek in een speeltuin te dichten.

Sport
Studio Kaag en Braassem Voetbaloverzicht: Kickers ‘69 wint gemeentederby van MMO
Eerste aflevering ROAC TV: Logeren bij scheids Van der Ploeg?
Eerste aflevering ROAC TV: Logeren bij scheids Van der Ploeg?
v.v. Woubrugge
Vandaag is er weer oud papier opgehaald door v.v.Woubrugge. Ook voorzitter Hans Boer achterop de de vuilniswagen. https://t.co/JgUKRAkbv3
s.v. ROAC
Nog een week en dan gaat het gebeuren: de ROAC Veiling. Binnenkort ontvangen alle inwoners van Rijpwetering en Oud Ade het kavelboekje in de brievenbus en kan de voorpret beginnen. Op welke kavels ga jij bieden? https://t.co/pGiYogjSXu
Klein nieuws
Visuele inpassing hoogspanning verfraaid met bewoners Ghoybos
Trailer nieuwe komische BNNVARA dramaserie: HARKUM.
Trailer nieuwe komische BNNVARA dramaserie: HARKUM.
Peter Zunneberg
@teddytops @Poldermanie “Een hengstenfietsclub te Leimuiden,
Hief soms het clublied aan, dat luidde,
Wij hengsten fietsen blij van zin
de wijde wijde wereld in.
Maar altijd zongen er een paar
wij hengsten fietsen in elkaar.”
Enige Kees Stip die ik uit mijn hoofd ken.
Travelling in Europe, my small talk annoyed people
Hulpdiensten
Ik ben Brandweer: Casper
Brandweer flink in de weer met brand in boot op het droge
Politieoefening met acteurs
Gaslek door verplaatsen speeltoestel
Spiegels van auto's vernield
Botsing tussen twee auto's op N445, weg dicht
Pick up crasht op verkeersmast N207
Gezondheid en onderwijs
Huisartsen in Leimuiden zien af van bouw gezondheidscentrum
Na acht jaar voorbereiding start donderdag bouw Amandihuis
Collectanten Nierstichting in Kaag en Braassem halen € 12.842 op
Grote belangstelling AED & reanimatiecursus
Politiek en gemeentelijke zaken
Vervoerplan Arriva 2020: Bus uit Hoogmade
Moeten leerlingen uit Rijnsaterwoude straks met busjes naar de gym?
Ingezonden: Bewoners Noordkade spreken fractievoorzitters
Oppervlaktewater Braassemermeer geschikt om woningen te verwarmen
Provincie kritisch over plan arbeidershotel
Hoe denkt PRO Kaag en Braassem over een gemeentelijke fusie?
CDA Kaag en Braassem tegenstander gemeentelijke fusie
Waterschap wil 100 jaar oude bomen kappen
Economie
Nominaties Ondernemersprijzen 2019
10.000 kilo van die ene speciale karper komt jaarlijks uit Rijpwetering
MeerWonen
@StMeerWonen en @BebouwMidreth vierden gisteren de oplevering van 14 energieneutrale sociale huurwoningen in Roelofarendsveen. Tijdens een feestelijk moment kregen twee nieuwe bewoners de sleutel uit handen van de directeuren van beide bedrijven. https://t.co/OksHKF3yoY https://t.co/NWb4M6Uy6E
CoolProfs benoemt Camilla Ramberg tot algemeen directeur
Rijkswaterstaat
Ssst, we vernieuwen van 7 tot en met 14 oktober het asfalt op de #A4 tussen #Burgerveen en #Roelofarendsveen richting #DenHaag 🤫 Je bent hierdoor een kwartiertje langer op pad, maar daarna zoef je muisstil over het asfalt 🐭 https://t.co/nrTUSUz9Ec https://t.co/VHIfGMueX9
Agenda
Bonaken clinic
Zanggenoten concert "Ballads & Beats"
Boekpresentatie Gezin in de wachtkamer
André het astronautje
Gewoon anders
Thema avond: Dichter bij eenzaamheid
Eten met Veenders: restaurant De Buren
Let's play table tennis!
Raad de straat waar de camera staat
Herken jij deze straat?
Herken jij deze straat?
Gemeentepagina
Denk jij mee? Schrijf je in voor het inwonerspanel.
Denk jij mee? Schrijf je in voor het inwonerspanel.
Raadsavond - maandag 14 oktober - 19:30
 • Werksessie Omgevingsplan - Werksessie voor het Omgevingsplan onder begeleiding van KuiperCompagnons voor de gemeenteraad. De insteek van deze avond en het vervolg daarop wordt in bijgevoegde memo beschreven.
 • Ruimtelijke paarse blokken (Agrariërs, Passend in de omgeving) - In de Samenwerkingsagenda 2018-2022 zijn verschillende thema’s opgenomen met een ruimtelijk karakter. Het is belangrijk die ook aan elkaar te verbinden, zodat we werken met integrale sturing en begrippen. Veel van deze onderwerpen komen tot uitvoering bij concrete projecten en aanvragen. Ze hebben allemaal een gevolg voor de beschikbare ruimte in onze gemeente. Om die reden hebben we ze integraal opgenomen in deze notitie. Wij willen met interactieve werkvormen de thema’s verdiepen, zodat we tot een afwegingskader komen voor de beoordeling van concrete aanvragen, initiatieven en projecten. Het op te leveren product zou daarmee een toetsingskader of afwegingskader kunnen worden genoemd.
Raadsavond - woensdag 16 oktober - 19:30
 • Voortgangsmonitor 2019 - De raadsleden kunnen bij dit punt hun mening naar voren te brengen en een advies geven t.a.v de vraag of het raadsvoorstel al dan niet als hamerstuk op de gemeenteraadsagenda van 28 oktober gezet kan worden.
 • Programmabegroting 2020 - Voor deze V&A is de raadsleden gevraagd in een eerste ronde inhoudelijke (beleids)vragen aan de collegeleden te stellen en in een tweede ronde hun mening te geven over m.n. de Programmabegroting 2020. Tevens is hen gevraagd eventuele moties en amendementen alvast aan te kondigen zodat daarover tijdens deze vergadering van gedachten kan worden gewisseld en eventueel al draagvlak voor kan worden gezocht.
 • Gesprek tussen College en raadsleden inzake Tulpensteiger Roelofarendsveen - Het gesprek zal aansluitend aan deze vergadering plaatsvinden. Het College heeft het volgende aan de raad geschreven over de inhoud van dit gesprek: “Vandaag hebben wij in het college gesproken over proces en realisatie van de tulpensteiger. Wij begrijpen zeer goed dat de raad het gesprek wil met ons college over dit project en het proces. Om die reden stellen wij voor dit gesprek te hebben – bijvoorbeeld op de geplande raadsavond van 16 oktober 2019 na afloop van de geplande bespreekpunten. Deze week krijgen wij helderheid over de verleende subsidie in relatie tot de aanbesteding en de realisatiedatum van 1-1-2020. Zodra deze informatie compleet is ontvangt u een raadsbrief inclusief antwoord op alle vragen, ter voorbereiding van dit raadsgesprek.”
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders
Selectie uit de besluiten genomen door het college op 8 oktober 2019:
 • Uitspreken voorkeur voor scenario 1B, te weten een IKC op de locatie Kinderkring te Woubrugge.
 • Het realiseren van een vrijstaande woning op het perceel AKM01H3337 langs de Groenewoudskade naast nummer 15 te Roelofarendsveen onwenselijk te vinden.
 • Instemmen met de verkoop van het glastuinbouwbedrijf Achterweg 17a in Nieuwe Wetering aan een familie uit Nieuwe Wetering die het beste bod heeft gedaan voor een bedrag van € 325.000, kk.
Bekendmakingen en vergunningsaanvragen
 • Hoogmade - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het aanpassen van het aantal ligplaatsen, Frederikskade 1b te Hoogmade
 • Hoogmade - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning, Vlietpark 12 te Hoogmade
 • Hoogmade - Verkeersbesluit plaatsen verkeersbord tbv gehandicaptenparkeerplaats op een parkeervak aan de Kerkstraat te Hoogmade ter hoogte van huisnummer 64
 • Kaag - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een lindeboom ,Julianalaan 19 te Kaag
 • Kaag - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een zuil bij wandelpad, Julianalaan 3 te Kaag
 • Leimuiden - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de bestemming voor het realiseren van een bedrijfswoning, Noordeinde 70 a te Leimuiden
 • Leimuiden - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het realiseren van een uitbouw van de eerste en tweede bouwlaag aan de achterzijde van de woning, Wilgenlaan 1 te Leimuiden
 • Leimuiden - Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken voor het vervangen van de beschoeiing en het graven/dempen van water, Nabij Kerklaan te Leimuiden kadastraal sectie A nummer 2558 - W2019/182
 • Leimuiden - Melding tijdelijke verkeersmaatregelen voor een gehele wegafsluiting van 30 september t/m 27 november 2019 van 07.00 tot 16.00 uur voor het vervangen van een trafostation en het leggen van kabels en leidingen - Burgemeester Bakhuizenlaan thv nr 14 en Oosterweg thv nr 24 te Leimuiden - 17794
 • Oude Wetering - Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning vergunningsvrij: het vervangen van handelsreclame, Meerkreuk 68 te Oude Wetering
 • Rijnsaterwoude - Publicatie watervergunning 2019-012812 het aanbrengen en hebben van een duiker ter hoogte van Herenweg 157a te Rijnsaterwoude
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het verbouwen van de benedenverdieping ,Zuidhoek 21 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) elektrisch laden op de Begoniastraat te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van kerstbomen - Zuidplein te Roelofarendsveen - 16675
 • Woubrugge - Kennisgeving ingekomen aanvraag evenementenvergunning: het houden van een Bokkentocht op 3 november 2019, Batehof 4 en 78, Oudendijkseweg 11, Boddens Hosangweg 63 en 118a te Woubrugge
 • Woubrugge - Kennisgeving ingekomen aanvraag evenementenvergunning: het houden van een hardloopevenement Mystery Run op 18 april 2020 van Woubrugge naar Alphen aan den Rijn
 • Woubrugge - Publicatie watervergunning 2019-014788 het bouwen en hebben van een windmolen en het uitvoeren van graafwerkzaamheden ter hoogte van ofwegen 8 te Woubrugge
 • Gemeente - Besluit aanwijzing heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Kaag en Braassem 2019
 • Gemeente - Verordening Duurzaamheidsleningen Kaag en Braassem
 • Gemeente - Verordening sociaal domein 2019 gemeente Kaag en Braassem
Tot slot
De straat van deze week is de Noordkade in Roelofarendsveen, gezien vanaf de Noorderhemweg. Op- en aanmerkingen over de editie van deze week kan je zoals altijd kwijt door te reageren op deze mail.
Hoe vond je deze editie?
Witte Weekmail - Kaag en Braassem

Overzicht van berichten over inwoners van en uit de verschillende plaatsen in de gemeente Kaag en Braassem.

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen. Kortom, een selectie uit het nieuws dat je niet gemist mág hebben, én nieuws waarvan de kans groot is dat je het waarschijnlijk wél hebt gemist.

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Witte Weekmail - Kaag en Braassem met Revue.
Samengesteld door Sjoerd van der Hoorn